เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน

นางสาวนฤมล  พรมคำปา
รหัส 52031390150
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ภาษาอาเซียนน่ารู้

คำกล่าวทักทาย
(ภาษาอาเซียน)
บรูไน
ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย
ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย
ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์
กูมุสตา
สิงคโปร์
หนีห่าว
ไทย
สวัสดี
กัมพูชา
ซัวสเด
ลาว
สะบายดี
พม่า
มิงกาลาบา
เวียดนาม
ซินจ่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น